Uchwały Rady (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXVII/141/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku

Uchwała nr XXXVII/141/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Uchwała nr XXXVII/140/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości

Uchwała nr XXXVII/140/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości. Na podstawie art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu...

Uchwała nr XXXVII/139/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: przyznawania nagród oraz wyróżnień sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym

Uchwała nr XXXVII/139/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie przyznawania nagród oraz wyróżnień sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym. Na podstawie art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81 poz. 889, Nr 102 poz. 1115, Dz. U. z 2002 r. Nr 4 poz....

Uchwała nr XXXVII/138/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.

Uchwała nr XXXVII/138/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r. Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002r....

Uchwała nr XXXVII/137/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości

Uchwała nr XXXVII/137/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie dzierżawy nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) oraz w oparciu o art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o...

Uchwała nr XXXVII/136/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX / 43 / 05 z dnia 31 marca 2005 r. dotyczącej ustalania trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze

Uchwała nr XXXVII/136/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX / 43 / 05 z dnia 31 marca 2005 r. dotyczącej ustalania trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. Na podstawie art. 49 ust....

Uchwała nr XXXVII/135/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko

Uchwała nr XXXVII/135/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko. ...

Uchwała nr XXXVII/134/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Uchwała nr XXXVII/134/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr...

Uchwała nr XXXVII/133/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/67/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała nr XXXVII/133/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/67/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591...

Uchwała nr XXXVII/132/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: zmiany uchwały nr IX/37/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 maja 2003r w sprawie zasad przewozów miejską komunikacją masową

Uchwała nr XXXVII/132/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r w sprawie: zmiany uchwały nr IX/37/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 maja 2003r w sprawie zasad przewozów miejską komunikacją masową Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, Dz.U. z 2002r Nr 144, poz. 1204,...