Uchwały Rady (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXV/91/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: stawki podatku od posiadania psów

Uchwała nr XXXV/91/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r/ w sprawie stawki podatku od posiadania psów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,...

Uchwała nr XXXV/89/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: wieloletniego programu gospodarczego

Uchwała nr XXXV/89/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie wieloletniego programu gospodarczego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r, Nr 142,poz.1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się wieloletni...

Uchwała nr XXXV/88/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok

Uchwała nr XXXV/88/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.109 ,art.110 i art.124 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 26 listopada...

Uchwała nr XXXIV/87/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 września 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok

Uchwała nr XXXIV/87/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 września 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.109 ,art.110 i art.124 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 26 listopada...

Uchwała nr XXXIII/86/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XXXIII/86/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz w oparciu o art. 13, art. 37 ust. 2 pkt 3 i art. 68 ust. 1 pkt 2...

Uchwała nr XXXIII/85/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005 roku w sprawie: przyjęcia zmian do statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego- Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku

Uchwała nr XXXIII/85/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005r. w sprawie przyjęcia zmian do statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego- Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku Na podstawie art. 67ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska...

Uchwała nr XXXIII/84/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi

Uchwała nr XXXIII/84/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005r. w sprawie: rozpatrzenia skargi. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001. Nrc142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania...

Uchwała nr XXXIII/83/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005 roku w sprawie: oddania w dzierżawę lokalu użytkowego (budynku przedpogrzebowego) położonego w Giżycku przy al. 1 Maja

Uchwała nr XXXIII/83/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005r. w sprawie oddania w dzierżawę lokalu użytkowego (budynku przedpogrzebowego) położonego w Giżycku przy al. 1 Maja. Na podstawie art.18 ust.9 pkt a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r nr 142. , poz.1591 z...

Uchwała nr XXXIII/82/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005 roku w sprawie: wieloletniego programu inwestycyjnego

Uchwała nrXXXIII/82/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005 roku w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r, Nr 142,poz.1591, z późn. zm.) oraz art.110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst...