Uchwały Rady (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXVI/122/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie: dzierżawy nieruchomości

Uchwała nr XXXVI/122/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie dzierżawy nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) oraz w oparciu o art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce...

Uchwała nr XXXVI/120/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Wiejską Giżycko dotyczącego wspólnej realizacji rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej w Gajewie k. Giżycka

Uchwała nr XXXVI/120/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Wiejską Giżycko dotyczącego wspólnej realizacji rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej w Gajewie k. Giżycka Na podstawie art. 74 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r...

Uchwała nr XXXVI/119/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/1/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie dzierżawy nieruchomości

Uchwała nr XXXVI/119/05 Rady Miejskiej w Giżycku Z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/1/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie dzierżawy nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591...

Uchwała nr XXXVI/117/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/106/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała nr XXXVI/117/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/106/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie zamiany nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. - Dz.U. z 2001 r. Nr...

Uchwała nr XXXVI/116/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie: uchylenia uchwały

Uchwała nr XXXVI/116/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie uchylenia uchwały. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: ...

Uchwała nr XXXVI/115/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/89/05 z dnia 21 października 2005 r. dotyczącej wieloletniego programu gospodarczego

Uchwała nr XXXVI/115/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/89/05 z dnia 21 października 2005 r. dotyczącej wieloletniego programu gospodarczego Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)...

Uchwała nr XXXVI/113/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok

Uchwała nr XXXVI/113/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.109 ,art.110 i art.124 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998...

Uchwała nr XXXV/112/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta

Uchwała nr XXXV/ 112/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z § 4 i 5 uchwały nr XXXV/41/01 Rady Miejskiej...