Uchwały Rady

Uchwała nr XXXVII/141/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku

Uchwała nr XXXVII/141/05
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie: Programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku.Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593; Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2135; Dz. U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298; Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420)
Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:

§ 1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Wiceprzewodnicząca

Halina Karpienia
Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2006 15:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1451
11 stycznia 2006 15:13 (Administrator) - Dodano załącznik
11 stycznia 2006 15:11 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu