Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„Dokumentacja projektowo – kosztowa obejmująca roboty budowlane pozostałe do zakończenia zadania: „Przebudowa nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych (MBSW) przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku”

Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 e-mail: urzad@gizycko.pl

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. /termin składania ofert do 02 grudnia 2020 r. do godz. 10.00/

Ogłoszenie nr 612751-N-2020 z dnia 2020-11-19 r. Gmina Miejska Giżycko: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicz

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę pomieszczeń lokalu przy ul. Słowiańskiej 2 u.7 w Giżycku.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę pomieszczeń lokalu przy ul. Słowiańskiej 2 u.7 w Giżycku

Przebudowa ulicy Sadowej w Giżycku wraz z budową odwodnienia i oświetlenia i przebudową kolizji z infrastrukturą techniczną /termin składania ofert do 30 listopada 2020 r. do godz. 10.00/

Ogłoszenie nr 609908-N-2020 z dnia 2020-11-13 r. Gmina Miejska Giżycko: Przebudowa ulicy Sadowej w Giżycku wraz z budową odwodnienia i oświetlenia i przebudową kolizji z infrastrukturą techniczną". OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:&

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO (termin składania ofert - do 30 listopada 2020 r. do godz. 15.00).

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO . Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 , 11-500 Giżycko tel.: 87 732 41 11 e-mail: urzad@gizycko.pl www.bip.gizyc

Utwardzenie terenu części działek o nr ewid. 46 i 304/2 32/4, 33, 32/6 obręb 4 Gajewo przy ulicy Leśnej w Giżycku. (TERMIN: 13.11.2020 r. roku o godz. 15:00)

Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie zamówienia na roboty...

Zaproszenie do składania ofert

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej na przebudowę pomieszczeń kuchennych w budynku przy ul. Pionierskiej 13 w Giżycku. Centrum Integracji Społecznej w Giżycku zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 000