Uchwały Rady (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXII/58/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku o zmianie uchwały nr XXXI/3/01 z dnia 26 stycznia 2001r w sprawie likwidacji publicznego i utworzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej

Uchwały nr XXXII/58/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005r. o zmianie uchwały nr XXXI/3/01 z dnia 26 stycznia 2001r w sprawie likwidacji publicznego i utworzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz....

Uchwała nr XXXII/57/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok

Uchwała nr XXXII/57/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.109 ,art.110 i art.124 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998...

Uchwała nr XXXI/56/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok

Uchwała nr XXXI/56/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.109 ,art.110 i art.124 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998...

Uchwała nr XXXI/55/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie: nabycia lokali mieszkalnych na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko

Uchwała nr XXXI/55/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie nabycia lokali mieszkalnych na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,...

Uchwała nr XXXI/54/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Uchwała nr XXXI/54/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Na podstawie art. 18ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust....

Deklaracja Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przystąpienia do akcji społecznej „ Przejrzysta Polska"

Deklaracja Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przystąpienia do akcji społecznej „ Przejrzysta Polska”. Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 2 Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwała nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003r. ( Dz. Urzęd. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 52,...

Uchwała nr XXXI/53/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmiany Statutu Miasta Giżycka

Uchwała nr XXXI/53/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Giżycka Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. W...

Uchwała nr XXXI/52/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi placówek oświatowych – Przedszkola Niepublicznego „PROMYK”, Żłobka i Przedszkola Niepublicznego „BAJKA” oraz Przedszkola „ Krasnal” – na działalność Burmistrza Miasta Giżycka

Uchwała nr XXXI/52/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie rozpatrzenia skargi placówek oświatowych – Przedszkola Niepublicznego „PROMYK”, Żłobka i Przedszkola Niepublicznego „BAJKA” oraz Przedszkola „ Krasnal” – na działalność Burmistrza Miasta Giżycka. Na...

Uchwała nr XXXI/51/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Gminnej Gospodarki Komunalnej Ochota Sp. z o.o. w Warszawie

Uchwała nr XXXI/51/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie rozpatrzenia skargi Gminnej Gospodarki Komunalnej Ochota Sp. z o.o. w Warszawie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 229 pkt...

Uchwała nr XXXI/50/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości

Uchwała nr XXXI/50/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./ oraz w oparciu o art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997...