Uchwały Rady (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXV/111/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta

Uchwała nr XXXV/111/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z § 4 i 5 uchwały nr XXXV/41/01 Rady Miejskiej...

Uchwała nr XXXV/110/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta

Uchwała nr XXXV/110/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z § 4 i 5 uchwały nr XXXV/41/01 Rady Miejskiej...

Uchwała nr XXXV/109/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XXXV/109/05 Rady Miejskiej w Giżycku Z dnia 21 października 2005r. W sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz w oparciu o art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z...

Uchwała nr XXXV/108/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: przystąpienia z Gminą Giżycko do realizacji wspólnego projektu rozbudowy ulicy Obwodowej

Uchwała nr XXXV/108/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie przystąpienia z Gminą Giżycko do realizacji wspólnego projektu rozbudowy ulicy Obwodowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada...

Uchwała nr XXXV/107/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: kierunków rozwoju oświaty w mieście Giżycko w latach 2005 – 2010

Uchwała nr XXXV/107/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie kierunków rozwoju oświaty w mieście Giżycko w latach 2005 – 2010 . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 5 ust. 7 ustawy...

Uchwała nr XXXV/106/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: zamiany nieruchomości

Uchwała nr XXXV/106/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie zamiany nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz Nr 23, poz. 220 z 2002r.; Nr 62, poz. 558 z 2002r.; Nr 113, poz. 984 z 2002r.; Nr 214,...

Uchwała nr XXXV/105/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: nabycia nieruchomości

Uchwała nr XXXV/105/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie nabycia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późń. zm./ oraz w oparciu o art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku...

Uchwała nr XXXV/103/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: nabycia nieruchomości

Uchwała nr XXXV/103/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie nabycia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późń. zm./ oraz w oparciu o art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku...

Uchwała nr XXXV/104/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: nabycia nieruchomości

Uchwała nr XXXV/104/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie nabycia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późń. zm./ oraz w oparciu o art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku...

Uchwała nr XXXV/102/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: darowizny nieruchomości

Uchwała nr XXXV/102/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie darowizny nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./ oraz w oparciu o art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia...