Uchwały Rady (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXVII/131/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku

Uchwała nr XXXVII/131/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku Na podstawie art. 18 ust. 2 ust. 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity –...

Uchwała nr XXXVII/130/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy podatkowych

UCHWAŁA NR XXXVII/130/05 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych

Uchwała nr XXXVII/143/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: budżetu miasta na rok 2006

Uchwała Nr XXXVII/143/05 R a d y M i e j s k i e j w G i ż y c k u z dnia 30 grudnia 2005 r w sprawie: budżetu miasta na rok 2006 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z 2001 r,Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.109,124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach...

Uchwała nr XXXVII/129/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z końcem roku 2005

Uchwała Nr XXXVII/129/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z końcem roku 2005 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142,poz.1591, z późn. zm.) oraz art.130 ust.2 i ust.3 ustawy z...

Uchwała nr XXXVII/128/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/89/05 z dnia 21 października 2005 r. dotyczącej wieloletniego programu gospodarczego

Uchwała nr XXXVII/128/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/89/05 z dnia 21 października 2005 r. dotyczącej wieloletniego programu gospodarczego Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r, Nr 142,poz.1591, z późn. zmianami)...

Uchwała nr XXXVII/127/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok

Uchwała nr XXXVII/127/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.109 ,art.110 i art.124 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998...

Uchwała nr XXXVII/126/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XXXVII/126/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz w oparciu o art. 13, art. 37 ust. 2 pkt 3 i art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy...

Uchwała nr XXXVII/125/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała nr XXXVII/125/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Na podstawie art. 190 ust. 2 w związku z art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz.U.Nr 159, poz. 1547 z 2003r....

Uchwała nr XXXVI/124/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi

Uchwała nr XXXVI/124/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie rozpatrzenia skargi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks...

Uchwała nr XXXVI/123/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie: przystąpienia z Gminą Giżycko do realizacji wspólnego projektu rozbudowy drogi krajowej nr 59

Uchwała nr XXXVI/123/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie: przystąpienia z Gminą Giżycko do realizacji wspólnego projektu rozbudowy drogi krajowej nr 59 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)...