Stanowiska

Burmistrz Miasta Giżycka

Zastępca Burmistrza Miasta Giżycka

Sekretarz Miasta, Naczelnik Wydziału Ogólnego

Główny specjalista Wydziału WO

Główny specjalista Wydziału WO

Starszy inspektor Wydziału WO

Inspektor Wydziału WO

Samodzielny Referent Wydziału WO (Sekretariat)

Główny specjalista Wydziału WO (Punkt Obsługi Klienta)

Podinspektor Wydziału WO (Punkt Obsługi Klienta)

Główny specjalista Wydziału WO (Biuro Rady Miejskiej)

Podinspektor Wydziału WO (Biuro Rady Miejskiej)

Skarbnik Gminy Miejskiej Giżycko

Zastępca Skarbnika Gminy Miejskiej Giżycko

Kierownik Referatu Podatkowego (RP) FK

Inspektor Wydziału FK

Główny specjalista Wydziału FK

Główny specjalista Wydziału FK

Podinspektor Wydziału FK

Podinspektor Wydziału FK

Podinspektor Wydziału FK

Pomoc administracyjna Wydziału FK

Inspektor Wydziału FK

Podinspektor Wydziału FK

Audytor wewnętrzny

Naczelnik Wydziału Mienia WM

Główny specjalista Wydziału WM

Główny specjalista Wydziału WM

Inspektor Wydziału WM

Inspektor Wydziału WM

Inspektor Wydziału WM

Inspektor Wydziału WM

Inspektor Wydziału WM

(Kierownik Biura Projektów)

Kierownik Biura Projektów

Inspektor Biura Projektów

Pomoc administracyjna Biura Projektów

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zastępca Naczelnika Wydziału WGK

Główny specjalista Wydziału WGK

Inspektor Wydziału WGK

Podinspektor Wydziału WGK

Podinspektor Wydziału WGK

Podinspektor Wydziału WGK

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich WSO

Główny specjalista Wydziału WSO

Informacje

Główny specjalista Wydziału WSO - Elżbieta Czyrko

ewidencja ludności, dowody osobiste

Główny specjalista Wydziału WSO

Informacje

Główny specjalista Wydziału WSO - Małgorzata Błudnicka

ewidencja ludności, dowody osobiste

Podinspektor Wydziału WSO

Informacje

Podinspektor Wydziału WSO - Barbara Dąbrowska

ewidencja ludności, dowody osobiste

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego USC

Zastępca Kierownika USC

Zastępca Kierownika USC

Pomoc administracyjna USC

Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji WPI

Główny specjalista Wydziału WPI

Starszy inspektor Wydziału WPI

Starszy inspektor Wydziału WPI

Starszy inspektor Wydziału WPI

Inspektor Wydziału WPI

Inspektor Wydziału WPI

Podinspektor Wydziału WPI

Kierownik Biura Promocji i Polityki Społecznej BPS

Główny specjalista Biura Promocji i Polityki Społecznej

Inspektor Biura Promocji i Polityki Społecznej

Podinspektor Biura Promocji i Polityki Społecznej

Podinspektor Biura Promocji i Polityki Społecznej

Główny specjalista Biura Informatyki

Główny specjalista Biura Informatyki

Pomoc administracyjna Biura Informatyki

Radca prawny OP

Radca prawny OP

Komendant Straży Miejskiej

Inspektor - Pełnomocnik Burmistrza ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Inspektor Monitoringu

Inspektor Monitoringu

Podinspektor Monitoringu

Kierowca

Dozorca konserwator

Dozorca konserwator

Sprzątaczka

Sprzątaczka

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2008 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 99441
01 września 2020 15:13 (Grażyna Piotrowicz) - Zmiana danych stanowiska: Główny specjalista Wydziału WSO.
27 lipca 2020 14:22 (Mirosław Domysławski) - Zmiana danych stanowiska: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska .
27 lipca 2020 14:20 (Mirosław Domysławski) - Zmiana danych stanowiska: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska .