Uchwały Rady

Uchwała nr XXXVII/137/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości

Uchwała nr XXXVII/137/05
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) oraz w oparciu o art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z 2004r. z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku ,uchwal, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lata nieruchomości oznaczonych numerami działek: 387/13 o powierzchni 14831 m2, 387/11
o powierzchni 981 m2, 387/9 o powierzchni 7475 m2, 389 o powierzchni 3156 m2, 387/8
o powierzchni 7687 m2 i 387/18 o powierzchni 3490 m2, położonych w Giżycku przy ul. Moniuszki z przeznaczeniem na cele turystyczne, tj. prowadzenie portu jachtowego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca

Halina Karpienia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2006 15:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1079
10 stycznia 2006 15:47 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu