Uchwały Rady (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXIII/81/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005 roku w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej

Uchwała nr XXXIII/81/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./ oraz w oparciu o art. 13 ust. 1 ustawy z dnia...

Uchwała nr XXXIII/80/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005 roku w sprawie: bezprzetargowego trybu oddania w najem lokalu użytkowego

Uchwała Nr XXXIII/80/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005r. w sprawie bezprzetargowego trybu oddania w najem lokalu użytkowego Na podstawie art.18 ust.9 pkt a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001r nr 142. , poz.1591 z późn. zmianami), oraz na podstawie art....

Uchwała nr XXXIII/79/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005 roku w sprawie: nadania nazwy skrzyżowaniu ulic

Uchwała uchylona na podstawie Uchwały nr XXXV/54/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 marca 2017 r.

Uchwała nr XXXIII/78/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005 roku w sprawie: nadania nazwy skrzyżowaniu ulic

Uchwała nr XXXIII/78/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic. Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806 i Nr...

Uchwała nr XXXIII/77/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej

Uchwała nr XXXIII/77/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005r. w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej. Na podstawie art. 39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska...

Uchwała nr XXXIII/76/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005 roku w sprawie: ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w gminnych jednostkach organizacyjnych

Uchwała nr XXXIII/76/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w gminnych jednostkach organizacyjnych. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001...

Uchwała nr XXXIII/75/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy

Uchwała nr XXXIII/75/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142,poz.1591z...

Uchwała nr XXXIII/74/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok

Uchwała nr XXXIII/74/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.109 ,art.110 i art.124 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998...

Uchwała nr XXXII/73/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta

Uchwała nr XXXII/73/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta. Na podstawie art. 5b ust. 2,3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się...

Uchwała nr XXXII/70/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/55/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie nabycia lokali mieszkalnych na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko

Uchwała nr XXXII/70/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/55/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie nabycia lokali mieszkalnych na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U....