Uchwały Rady (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXV/101/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: dzierżawy nieruchomości

Uchwała nr XXXV/101/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie dzierżawy nieruchomości. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./ oraz w oparciu o art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997...

Uchwała nr XXXV/100/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2006

Uchwała nr XXXV/100/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2006. Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( te ...

Uchwała nr XXXV/99/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: przyjęcia zmian do statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku

Uchwała nr XXXV/99/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie przyjęcia zmian do statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku. Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591 oraz Nr 23, poz....

Uchwała nr XXXV/98/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do odprowadzonych ścieków

Uchwała nr XXXV/98/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do odprowadzonych ścieków. Na podstawie art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz.747, zm. Dz....

Uchwała nr XXXV/97/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała nr XXXV/97/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz.747, zm. Dz. U. z 2002r....

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,...

Uchwała nr XXXV/95/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji obszaru „Starówki” w Giżycku

Uchwała nr XXXV/95/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji obszaru „Starówki” w Giżycku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz Nr 23, poz. 220...

Uchwała nr XXXV/94/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji obszaru „Śródmieścia” w Giżycku

Uchwała nr XXXV/94/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji obszaru „Śródmieścia” w Giżycku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz Nr...

Uchwała nr XXXV/92/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/82/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004r.

Uchwała nr XXXV/92/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/82/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 159, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,...