Uchwały Rady (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr IV/26/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Giżycku

Uchwała nr IV/26/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Giżycku Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,...

Uchwała nr IV/25/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko

Uchwała nr IV/25/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko. Na...

Uchwała nr IV/24/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok

Uchwała Nr IV/24/06 R a d y M i e j s k i e j w G i ż y c k u z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2007 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.”d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z 2001 r,Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.165,art.184,...

Uchwała nr III/22/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie: zabezpieczenia przyznanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Uchwała nr III/22/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową Na podstawie art. 18...

Uchwała nr III/20/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie: powołania Komisji Doraźnej

Uchwała nr III/20/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 55 ust. 2 Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwałą nr VI/22/03...

Uchwała nr III/19/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami

Uchwała nr III/19/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi...

Uchwała nr III/18/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie: koncepcji usytuowania obiektów oraz ustalenia programu użytkowego poszczególnych obiektów na obszarze Twierdzy Boyen w Giżycku

Uchwała nr III/18/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie: koncepcji usytuowania obiektów oraz ustalenia programu użytkowego poszczególnych obiektów na obszarze Twierdzy Boyen w Giżycku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz....

Uchwała nr III/16/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok

Uchwała nr III/16/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2006 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.165,art.166 i art.184 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005...

Uchwała nr III/21/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie: zabezpieczenia przyznanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Uchwała nr III/21/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na podstawie art. 18...

Uchwała nr II/15/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Miasta

Uchwała nr II/ 15/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Miasta. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 4 pkt. 1 oraz art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn....