Uchwały Rady (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXII/69/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie: zawarcia porozumienia z Wojewodą Warmińsko -Mazurskim

Uchwała nr XXXII/69/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Warmińsko -Mazurskim Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r - o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: §...

Uchwała nr XXXII/68/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie: dzierżawy lokalu użytkowego

Uchwała nr XXXII/68/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późń. zm./ oraz w oparciu o art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997...

Uchwała nr XXXII/67/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XXXII/67/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./ oraz w oparciu o art. 13, art. 37 ust. 2 pkt. 3 i art. 68 ust. 1 pkt....

Uchwała nr XXXII/66/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie: nabycia i zamiany nieruchomości

Uchwała nr XXXII/66/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie nabycia i zamiany nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późń. zm./ oraz w oparciu o art. 15 art. 25 ust. 2 ustawy z dnia...

Uchwała nr XXXII/64/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości

Uchwała nr XXXII/64/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./ oraz w oparciu o art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 i 2 ustawy...

Uchwała nr XXXII/63/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Giżyckim w utworzeniu Gimnazjum dla Dorosłych

Uchwały nr XXXII/63/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Giżyckim w utworzeniu Gimnazjum dla Dorosłych. Na podstawie art.10 ust. 1 oraz art.18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, zmiany:...

Uchwała nr XXXII/62/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie: restrukturyzacji zobowiązań podatkowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku

Uchwała nr XXXII/62/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie restrukturyzacji zobowiązań podatkowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)...

Uchwała nr XXXII/61/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie: nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Giżycku

Uchwała nr XXXII/61/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Giżycku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. : Dz.U z 2001r Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.), art. 5 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 07 września 1991r o systemie oświaty...

Uchwała nr XXXII/60/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Giżycka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała nr XXXII/60/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Giżycka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art.30 ...

Uchwała nr XXXII/59/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie: zmiany do ustaleń o podziale miasta Giżycka na stałe obwody głosowania

Uchwała nr XXXII/59/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie zmiany do ustaleń o podziale miasta Giżycka na stałe obwody głosowania. Na podstawie art. 29 ust.2 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr 46,...