Uchwały Rady (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XIII/88/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie: obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała nr XIII/88/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową

Uchwała nr XIII/87/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie: obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała nr XIII/87/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała nr XIII/86/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała nr XIII/86/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwała nr XIII/85/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XIII/85/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie zbycia nieruchom

Uchwała nr XIII/84/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie: wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie

Uchwała nr XIII/84/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie.

Uchwała nr XIII/83/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Uchwała nr XIII/83/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urząd

Uchwała nr XIII/82/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami gmin Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami za okres 2009-2010

Uchwała nr XIII/82/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami gmin Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadam