Uchwały Rady (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr VI/7/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy Powiatowi Giżyckiemu

Uchwała nr VI/7/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Giżyckiemu. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 10 ustawy z dni

Uchwała nr VI/6/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej

Uchwała Nr VI/6/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

Uchwała nr VI/5/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr VI/5/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie dzierżawy nieruchomości.

Uchwała nr VI/4/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały

Uchwała Nr VI/4/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały.

Uchwała nr VI/3/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych

Uchwała nr VI/3/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych.

Uchwała nr VI/2/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Uchwała nr VI/2/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie po

Uchwała nr VI/1/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok dla Miasta Giżycka

Uchwała nr VI/1/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok dla Miasta Giżycka. Na podstawie art