Uchwały Rady

Uchwała nr XIII/82/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami gmin Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami za okres 2009-2010

Uchwała nr XIII/82/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 22 września 2011 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami gmin Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami  za okres 2009-2010.

  

Na podstawie art. 14 ust. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami gmin Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami za okres 2009-2010, wg. stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku – stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.09.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 października 2011 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1099
20 października 2011 13:15 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_xiii8211.pdf] do dokumentu.
20 października 2011 13:14 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.