Uchwały Rady (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XVI/108/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2012 rok

Uchwała Nr XVI/108/11 R a d y M i e j s k i e j w G i ż y c k u z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta

Uchwała nr XV/106/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie: uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr XV/106/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia rocznego planu wsp

Uchwała nr XV/104/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie: opłaty miejscowej

Uchwała traci moc na podstawie Uchwały nr XVI/112/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 listopada 2015 r. Uchwała nr XV/104/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 listopada 2011 roku

Uchwała nr XV/102/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie: podniesienia kapitału zakładowego Wodociągi i Kanalizacja – Aglomeracja Giżycko sp. z o.o.

Uchwała nr XV/102/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Wodociągi i Kanalizacja – Aglomeracja Giżycko sp. z o.o.

Uchwała nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011 rok

Uchwała nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2

Uchwała nr XIV/99/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 października 2011 roku w sprawie: obciążenia nieruchomości służebnością gruntową

Uchwała nr XIV/99/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 października 2011r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.