Uchwały Rady

Uchwała nr XIII/84/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie: wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie

Uchwała nr XIII/84/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 22 września 2011 roku

w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a i h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz w poparciu o art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyposażyć Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku w nieruchomość zabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu 1 miasta Giżycka numerem geodezyjnym działki 107/1 o powierzchni 0,0796 ha.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.09.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 października 2011 13:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 896
20 października 2011 13:24 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_xiii8411.pdf] do dokumentu.
20 października 2011 13:23 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.