Uchwały Rady

Uchwała nr XIII/87/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie: obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała  nr XIII/87/11
Rady  Miejskiej  w  Giżycku
z dnia 22 września 2011 roku

 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz w oparciu o art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Wyrazić  zgodę  na  obciążenie nieruchomości Gminy Miejskiej Giżycko położonych w obrębie 2 miasta Giżycko oznaczonych numerami geodezyjnymi działek 470 o pow. 0,6832ha, 453 o pow. 1,3137ha, 444/6 o pow. 0,1080ha, 142/17 o pow. 0,5540ha i 114/2 o pow. 0,0094ha, służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia, o których mowa w art.49§1 ustawy Kodeks cywilny.

 

§    2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

                                                  

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.09.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 października 2011 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 919
20 października 2011 13:40 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_xiii8711.pdf] do dokumentu.
20 października 2011 13:39 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.