Uchwały Rady

Uchwała nr XIII/88/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie: obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała  nr XIII/88/11
Rady  Miejskiej  w  Giżycku
z dnia 22 września 2011 roku

w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz w oparciu o art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

                                                          

§ 1.  Wyrazić zgodę na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na umieszczeniu na nieruchomości  położonej w obrębie nr 2 miasta Giżycka, oznaczonej  numerem  geodezyjnym  działki 986/2, opisanej w KW OL1G/00010889/3, urządzeń służących odprowadzaniu wód opadowych z nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Giżycka, oznaczonej nr geod. działki 987/1, opisanej w KW OL1G/00011503/1, na rzecz każdoczesnego właściciela tej nieruchomości.

                                          

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.09.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 października 2011 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 991
20 października 2011 13:45 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_xiii8811.pdf] do dokumentu.
20 października 2011 13:45 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.