Uchwały Rady

Uchwała nr XIII/85/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała  nr XIII/85/11
Rady  Miejskiej  w  Giżycku
z dnia 22 września 2011 roku

 

w sprawie  zbycia nieruchomości.

  

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 9  lit. a  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz w oparciu o art.  37  ust.  2  pkt.  6  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§  1. Wyrazić  zgodę   na  zbycie  części działki  o nr  geodezyjnym 489/52 -zgodnie  z załączonym szkicem- celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej obejmującej działkę o nr geod. 489/7, położoną w Giżycku przy ul. Traugutta.

                                          

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.09.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 października 2011 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 917
20 października 2011 13:35 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_xiii8511.pdf] do dokumentu.
20 października 2011 13:34 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.