Uchwały Rady (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XIII/78/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011 rok

Uchwała nr XIII/78/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011 ro

Uchwała nr XII/77/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 września 2011 roku w sprawie: pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2012-2015, niespełniających wymagań formalnych

Uchwała Nr XII/77/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 września 2011r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników sądów

Uchwała nr XII/76/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 września 2011 roku w sprawie: obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała nr XII/76/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 września 2011r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 września 2011 roku w sprawie: zamiany nieruchomości

Uchwała nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 września 2011r. w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała nr XII/74/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 września 2011 roku w sprawie: obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała nr XII/74/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 września 2011r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała nr XII/73/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 września 2011 roku w sprawie: obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała Nr XII/73/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 września 2011r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała nr XII/72/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 września 2011 roku w sprawie: obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała nr XII/72/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 września 2011r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesy

Uchwała nr XII/69/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 września 2011 roku w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Giżycka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Uchwała nr XII/69/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 września 2011 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Giżycka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Pol