Uchwały Rady

Uchwała nr XIII/86/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała  nr XIII/86/11
Rady  Miejskiej  w  Giżycku
z dnia  22 września 2011 roku        

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt.7a w związku z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651  ze zmianami),  Rada  Miejska  w Giżycku  uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony
do dnia 31.12.2014 r. kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej części nieruchomości
tj. parteru i pomieszczeń piwnicznych zlokalizowanych w budynku Koszarowca nr 2 położonego w obrębie nr 1 miasta Giżycka na działce oznaczonej nr geod. 361/1.

 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.09.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 października 2011 13:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 875
20 października 2011 13:38 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.