Uchwały Rady (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr X/57/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności

Uchwała Nr X/57/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz na naruszenie praworządności.

Uchwała nr X/56/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności

Uchwała Nr X/56/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz na naruszenie praworządności.

Uchwała nr X/55/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności

Uchwała Nr X/55/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz na naruszenie praworządności.

Uchwała nr X/54/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności

Uchwała Nr X/54/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz na naruszenie praworządności.

Uchwała nr X/53/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności

Uchwała Nr X/53/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz na naruszenie praworządności.

Uchwała nr X/52/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności

Uchwała Nr X/52/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności.

Uchwała nr X/51/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na czynności przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku

Uchwała nr X/51/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku.

Uchwała nr X/50/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: zamiany nieruchomości

Uchwała Nr X/50/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała nr X/49/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała Nr X/49/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości.

Uchwała nr X/48/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała Nr X/48/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 maja 2011r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu.