Uchwały Rady (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XII/67/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 września 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011 rok

Uchwała nr XII/67/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 września 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011 rok

Uchwała nr XI/66/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała Nr XI/66/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała nr XI/64/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: podjęcia przez gminę działalności operatora telekomunikacyjnego

Uchwała Nr XI/64/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie podjęcia przez gminę działalności operatora telekomunikacyjn

Uchwała nr XI/63/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu z przeznaczeniem na zakupy zbiorów bibliotecznych dla Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie Filii w Giżycku

Uchwała nr XI/63/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu z przeznaczeniem na zakupy zbiorów bibliotecznych

Uchwała nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/46/10 z dnia 1.06.2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarczego

Uchwała Nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/46/10 z dnia 1.06.2010 r. w sprawie wielolet

Uchwała nr XI/61/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011 rok

Uchwała nr XI/61/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011 rok

Uchwała nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.

Uchwała nr XI/59/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Giżycka

Uchwała Nr XI/59/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Giżycka

Uchwała nr X/58/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Giżycko do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku

Uchwała Nr X/58/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 maja 2011r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Giżycko do składu Rady Społecznej