Uchwały Rady

Uchwała nr XIII/79/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie: stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym

Uchwała nr  XIII/79/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia  22 września 2011 roku

 

w sprawie:   stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2,pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ust 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857)

Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 r. nr V/20/10  w sprawie:   stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym

1.§ 3 pkt. d otrzymuje brzmienie:

„występują w składach podstawowych drużyn piłki nożnej(11 zawodników), piłki siatkowej (12 zawodników) i piłki ręcznej (14 zawodników) biorących udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez właściwy ogólnopolski związek sportowy poczynając od IV ligi piłki nożnej i wyżej, oraz I i II ligi piłki siatkowej, ręcznej.”

2.§ 5 ust.2 pkt.  a otrzymuje brzmienie:  

„IV lidze piłki nożnej i wyżej /nie więcej niż 11 zawodników/ - 300, 00 PLN”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.09.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 października 2011 13:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 996
20 października 2011 13:02 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
20 października 2011 13:02 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.