Uchwały Rady (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr I/1/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku

Uchwała nr I/1/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: §...

Uchwała nr I/2/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku

Uchwała nr I/2/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: §...

Uchwała nr XLVII/104/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października 2006r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/66/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała nr XLVII/104/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/66/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn....

Uchwała nr XLVII/103/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października 2006r. w sprawie: Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku

Uchwała nr XLVII/103/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października 2006r. w sprawie Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.15191 z póżn. zm ) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30...

Uchwała nr XLVII/102/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października 2006r. w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok

Uchwała nr XLVII/102/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października 2006r. w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok Na podstawie art.41 ust.2 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu...

Uchwała nr XLVII/101/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października 2006r. w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XLVII/101/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października 2006r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym...

Uchwała nr XLVII/99/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października 2006r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2006 rok

Uchwała nr XLVII/99/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2006 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.165,art.166 i art.184 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca...

Uchwała nr XLV/98/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

Uchwała nr XLV/98/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie rozpatrzenia skargi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 229 pkt 3 i 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego...

Uchwała nr XLV/96/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2007

Uchwała nr XLV/96/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2007. Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204,...

Uchwała nr XLV/95/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/17/99 z dnia 26 marca 1999 roku dotyczącej planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów

Uchwała nr XLV/95/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/17/99 z dnia 26 marca 1999 roku dotyczącej planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów. Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. Nr...