Uchwały Rady (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XLV/84/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XLV/84/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220 ...

Uchwała nr XLV/83/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie: sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U.z 2005 r, Nr 8, poz.60 z późn.zm.)

Uchwała Nr XLV/83/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006 roku w sprawie: sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U.z 2005 r, Nr 8, poz.60 z późn.zm.) ...

Uchwała nr XLV/82/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2006 rok

Uchwała nr XLV/82/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2006 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.165,art.166 i art.184 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca...

Uchwała nr XLIV/81/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XLIV/81/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz....

Uchwała nr XLIV/79/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

Uchwała nr XLIV/79/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie rozpatrzenia skargi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 229 pkt 3 i 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania...

Uchwała nr XLIV/78/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

Uchwała nr XLIV/78/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie rozpatrzenia skargi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 229 pkt 3 i 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania...

Uchwała nr XLIV/77/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Uchwała nr XLIV/77/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Na podstawie art. 21 ust. 1 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z 2001r....

Uchwała nr XLIV/76/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: sprzedaży lokalu

Uchwała nr XLIV/76/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie sprzedaży lokalu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. – Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w oparciu o art. 13, art. 37 ust. 2 pkt 3 i art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy...

Uchwała nr XLIV/75/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: sprzedaży lokalu

Uchwała nr XLIV/75/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie sprzedaży lokalu Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./, oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997...