Uchwały Rady (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XLIII/52/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XLIII/52/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz....

Uchwała nr XLIII/51/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XLIII/51/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz....

Uchwała nr XLIII/50/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2006 rok

Uchwała nr XLIII/50/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2006 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.165,art.166 i art.184 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005...

Uchwała nr XLII/40/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XLII/40/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,...

Uchwała nr XLII/39/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2006 rok

Uchwała nr XLII/39/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2006 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.165,art.166 i art.184 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku...

Uchwała nr XLII/49/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/38/06 Rady Miejskiej w Giżycku dnia 27 kwietnia 2006r.

Uchwała nr XLII/49/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/38/06 Rady Miejskiej w Giżycku dnia 27 kwietnia 2006r. Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm. ) oraz § 55 ust. 2 Statutu Miasta Giżycka...

Uchwała nr XLII/48/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

Uchwała nr XLII/48/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie rozpatrzenia skargi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 229 pkt 3 i 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania...

Uchwała nr XLII/47/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie: przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2006 – 2012

Uchwała nr XLII/47/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2006 – 2012 Na podstawie art.7 ust 1 pkt 10 i art.18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 , poz. 1591 z 2001 roku ze zm.) i art. 5 ust....

Uchwała nr XLII/46/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości

Uchwała nr XLII/46/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz w oparciu o art. 13 ust. 1 i art. 37 ust....