Uchwały Rady (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XLV/94/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Turystycznej

Uchwała nr XLV/94/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Turystycznej. Na podstawie art. 7 ust. 2, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086 – z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku po zasięgnięciu opinii Zarządu...

Uchwała nr XLV/93/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Trockiej

Uchwała nr XLV/93/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Trockiej. Na podstawie art. 7 ust. 2, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086 – z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku po zasięgnięciu opinii Zarządu...

Uchwała nr XLV/92/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie: sprzedaży lokalu

Uchwała nr XLV/92/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie sprzedaży lokalu. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 rok z późn. zm.), oraz w oparciu o art. 13, art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce...

Uchwała nr XLV/91/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o uznanie lasu za ochronny

Uchwała nr XLV/91/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasu za ochronny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591- jednolity tekst ze zmianami) oraz w oparciu o art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z...

Uchwała nr XLV/90/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie: przekazania Gminie Miejskiej Giżycko mienia państwowego związanego z realizacją zadań gminy

Uchwała nr XLV/90/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Giżycko mienia państwowego związanego z realizacją zadań gminy Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U.Nr 142 poz. 1591...

Uchwała nr XLV/89/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie: zawarcia porozumienia

Uchwała nr XLV/89/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie zawarcia porozumienia Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: §1....

Uchwała nr XLV/88/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie: dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do odprowadzonych ścieków

Uchwała nr XLV/88/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do odprowadzonych ścieków. Na podstawie art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.858) Rada Miejska...

Uchwała nr XLV/87/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie: taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr XLV/87/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.858) Rada Miejska w...

Uchwała nr XLV/86/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały nr X/54/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie założeń kierunkowych społeczno- gospodarczego rozwoju miasta Giżycka na lata 2003 – 2006

Uchwała nr XLV/86/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały nr X/54/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie założeń kierunkowych społeczno- gospodarczego rozwoju miasta Giżycka na lata 2003 – 2006. Na podstawie art. 18 ust.1...