Uchwały Rady (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr II/14/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2006 rok

Uchwała nr II/14/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2006 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.165,art.166 i art.184 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku...

Uchwała nr II/13/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Giżyckim o realizacji zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Uchwała nr II/13/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Giżyckim o realizacji zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. nr 142, poz. 1591...

Uchwała nr II/12/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie: określenia składu osobowego Komisji Finansów i Gospodarki

Uchwała nr II/12/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji Finansów i Gospodarki Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: §...

Uchwała nr II/11/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie: określenia składu osobowego Komisji Mienia Miejskiego

Uchwała nr II/11/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji Mienia Miejskiego Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. Ustala...

Uchwała nr II/10/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie: określenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych

Uchwała nr II/10/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. Ustala...

Uchwała nr II/8/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr II/8/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Na podstawie § 65 pkt 2 Statutu Miasta Giżycka ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińko Mazurskiego Nr 52, poz. 734 z 22 kwietnia 2003r. zm. Nr 81, poz. 1164 z 11czerwca 2003r. zam. Nr 63, poz....

Uchwała nr II/6/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie: wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu

Uchwała nr II/6/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu. Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatu i sejmiku województw ( Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn....

Uchwała nr II/5/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie: zmiany uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego

Uchwała II/5/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego. Na podstawie art. 190 ust. 2 w związku z art. 190 ust. 1pkt 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw ( Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547...

Uchwała nr I/4/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała I/4/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Na podstawie art. 190 ust. 2 w związku z art. 190 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw ( Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm....

Uchwała nr I/3/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała I/3/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Na podstawie art. 190 ust. 2 w związku z art. 190 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw ( Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm....