Uchwały Rady (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XLIII/63/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

Uchwała nr XLIII/63/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie rozpatrzenia skargi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 239 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego...

Uchwała nr XLIII/61/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia porozumienia z Powiatem Giżyckim o realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia

Uchwała nr XLIII/61/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia porozumienia z Powiatem Giżyckim o realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada...

Uchwała nr XLIII/60/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku

Uchwała nr XLIII/60/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku. Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt.9 lit.a oraz lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z...

Uchwała nr XLIII/59/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: sprzedaży lokali

Uchwała nr XLIII/59/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie sprzedaży lokali. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.), oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997...

Uchwała nr XLIII/58/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XLIII/58/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./, oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia...

Uchwała nr XLIII/57/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: użyczenia nieruchomości

Uchwała nr XLIII/57/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie użyczenia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm. ) oraz w oparciu o art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku...

Uchwała nr XLIII/56/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: użyczenia nieruchomości

Uchwała nr XLIII/56/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie użyczenia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.), oraz w oparciu o art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku...

Uchwała nr XLIII/55/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: sprzedaży lokalu

Uchwała nr XLIII/55/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie sprzedaży lokalu. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.), oraz w oparciu o art. 13 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997...

Uchwała nr XLIII/54/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: zamiany nieruchomości

Uchwała nr XLIII/54/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zamiany nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późń. zm.) oraz w oparciu o art.14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku...

Uchwała nr XLIII/53/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: nadania nazwy ulicy

Uchwała nr XLIII/53/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806 i Nr 153 poz. 1271; Dz.U....