Uchwały Rady (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XLII/45/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/23/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004 roku o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkanioweg o zasobu Miasta Giżycka

Uchwała nr XLII/45/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/23/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004 roku o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Giżycka Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie...

Uchwała nr XLII/44/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko

Uchwała nr XLII/44/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. : Dz.U. z 2001r Nr 142, poz....

Uchwała nr XLII/42/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie: uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, al. 1- Maja i Placem Grunwaldzkim w Giżycku

Uchwała nr XLII/42/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, al. 1- Maja i Placem Grunwaldzkim w Giżycku. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27...

Oświadczenie w sprawie wyrażenia stanowiska o przebiegu drogi ekspresowej „Via Baltica”

Oświadczenie w sprawie wyrażenia stanowiska o przebiegu drogi ekspresowej „Via Baltica” Na podstawie § 15 ust.2 pkt. 3 Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwałą nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003 roku (Dz.Urzęd. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 52 poz. 734 , zm. Nr 81 poz. 1164, zm. Nr 63 poz. 917)...

Uchwała nr XLI/37/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

Uchwała nr XLI/37/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie rozpatrzenia skargi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 229 pkt 3 i 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania...

Uchwała nr XLI/36/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie: określenia wielkości rezerwy mieszkaniowej na rok 2006

Uchwała nr XLI/36/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie określenia wielkości rezerwy mieszkaniowej na rok 2006 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.z późn. zm.) oraz § 15 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład...

Uchwała nr XLI/34/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie: darowizny nieruchomości

Uchwała nr XLI/34/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie darowizny nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.), oraz w oparciu o art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku...

Uchwała nr XLI/33/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XLI/33/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm./, oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia...

Uchwała nr XLI/32/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości

Uchwała nr XLI/32/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./ oraz w oparciu o art. 13 ust.1 i art.37 ust.3 ustawy...