Uchwały Rady (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XLIV/74/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XLIV/74/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz w oparciu o art. 13 i art.34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce...

Uchwała nr XLIV/73/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XLIV/73/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./, oraz w oparciu o art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ust ...

Uchwała nr XLIV/72/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych

Uchwała nr XLIV/72/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558 i Nr 113...

Uchwała nr XLIV/71/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: nadania nazwy ulicy

Uchwała nr XLIV/71/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U z 2001r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 i Nr 153,...

Uchwała nr XLIV/70/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: tablicy pamiątkowej

Uchwała nr XLIV/70/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie tablicy pamiątkowej. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę...

Uchwała nr XLIV/69/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: tablicy pamiątkowej

Uchwała nr XLIV/69/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie tablicy pamiątkowej. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. 1.Wyraża się zgodę...

Uchwała nr XLIV/68/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Uchwała nr XLIV/68/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zawarcia porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co...

Uchwała nr XLIII/66/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: zamiany nieruchomości

Uchwała nr XLIII/66/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zamiany nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późń. zm.) oraz w oparciu o art.15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami...

Uchwała nr XLIII/65/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: zamiany nieruchomości

Uchwała nr XLIII/65/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zamiany nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późń. zm.) oraz w oparciu o art.15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce...

Uchwała nr XLIII/64/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: zamiany części nieruchomości

Uchwała nr XLIII/64/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zamiany części nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późń. zm.) oraz w oparciu o art.15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku...