Uchwały Rady

Uchwała nr III/19/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami

Uchwała nr III/19/06
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 15 grudnia 2006r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Mazurskiego Związku
Międzygminnego – Gospodarka OdpadamiNa podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. Na przedstawiciela Gminy Miejskiej Giżycko w Zgromadzeniu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku wyznacza się Pawła Czacharowskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2007 11:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 835
26 stycznia 2007 11:53 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu