Uchwały Rady (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXV/78/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004 rok

Uchwała nr XXV/78/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.109 ,art.110 i art.124 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998...

Uchwała nr XXIV/77/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 października 2004 roku w sprawie: darowizny nieruchomości

Uchwała nr XXIV/77/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 października 2004r. w sprawie darowizny nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./ oraz w oparciu o art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce...

Uchwała nr XXIV/76/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 października 2004 roku w sprawie: uchylenia uchwał

Uchwała nr XXIV/76/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 października 2004r. w sprawie uchylenia uchwał. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późń. zm./ Rada Miejska w Giżycku uchwa ...

Uchwała nr XXIV/75/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 października 2004 roku w sprawie: darowizny nieruchomości

Uchwała nr XXIV/75/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 października 2004r. w sprawie darowizny nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./ oraz w oparciu o art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce...

Uchwała nr XXIV/74/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 października 2004 roku w sprawie: sprzedaży lokali użytkowych

Uchwała nr XXIV/74/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 października 2004r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych. Na podstawie art.18 ust.2.pkt 9. lit. a. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr142 poz.1591 z 2001 z późn. zm.), oraz w oparciu o art.13, art.37 ust.1 i art.40 ust.1...

Uchwała nr XXIV/73/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 października 2004 roku w sprawie: uchylenia uchwały

Uchwała nr XXIV/73/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 października 2004r. w sprawie uchylenia uchwały. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 Nr 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. Uchylić...

Uchwała nr XXIV/71/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 października 2004 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – ulic miejskich

Uchwała traci moc na podstawie uchwały nr XVI/115/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 listopada 2015 r. Uchyla się uchwałę na podstawie uchwały nr XVIII/11/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 stycznia 2016 r.  

Uchwała nr XXIV/70/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 października 2004 roku w sprawie: określenia zasad oddania do używania organizacjom pożytku publicznego lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko

Uchwała nr XXIV/70/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 października 2004r. w sprawie określenia zasad oddania do używania organizacjom pożytku publicznego lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko. Na podstawie art.40 ust.2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U....

Uchwała nr XXIV/69/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 października 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004 rok

Uchwała nr XXIV/69/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 października 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.109 ,art.110 i art.124 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 26 listopada...