Uchwały Rady (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXV/90/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej

Uchwała nr XXV/90/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm. ) oraz w oparciu o art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok ...

Uchwała nr XXV/89/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości

Uchwała nr XXV/ 89/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późń. zm./ oraz w oparciu o art.13 ust. 1 i art. 37 ust.2 pkt 6 ustaw ...

Uchwała nr XXV/88/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości

Uchwała nr XXV/88/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./ oraz w oparciu o art.13 ust. 1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 199...

Uchwała nr XXV/87/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: dzierżawy nieruchomości

Uchwała nr XXV/87/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie dzierżawy nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce...

Uchwała nr XXV/86/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: dzierżawy gruntu

Uchwała nr XXV/86/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie dzierżawy gruntu. Na podstawie art.18 ust. 2. pkt 9. lit. a. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz w oparciu o art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami...

Uchwała nr XXV/85/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych

Uchwała nr XXV/85/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych. Na podstawie art.18 ust. 2. pkt 9. lit. a. oraz art. 40 ust. 2. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz....

Uchwała nr XXV/83/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: zmiany stawek podatku od posiadania psów

Uchwała nr XXV/83/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 r w sprawie zmiany stawek podatku od posiadania psów Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(tj. Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591; z 2002 r Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984,Nr 153,poz. 1271,Nr 214,poz.1806;z 2003...

Uchwała nr XXV/82/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: stawki opłaty miejscowej

Uchwała nr XXV/82/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie stawki opłaty miejscowej Na podstawie art.18 ust.2pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591;z 2002 r Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806;z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr...

Uchwała nr XXV/80/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXV/80/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 listopada 2004r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr...