Uchwały Rady (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXIII/68/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 września 2004r. w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uchwała nr XXIII/68/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 września 2004r. w sprawie rozpatrzenia skargi. Na podstawie § 68 ust. 3 Statutu Miasta Giżycka, przyjętego uchwałą nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku , zm. uchwała nr VIII/33/03 z dnia 25.04.2003r. Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. Uznaje się za właściwą...

Uchwała nr XXIII/66/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 września 2004r. w sprawie opłat adiacenckich

Uchwała nr XXXIII/66/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 września 2004r. w sprawie opłat adiacenckich. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz 1806; Nr 153, poz.1271; Dz.U. z...

Uchwała nr XXIII/65/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 września 2004r. w sprawie darowizny nieruchomości.

Uchwała nr XXIII/65/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 września 2004r. w sprawie darowizny nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami...

Uchwała nr XXIII/64/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 września 2004r. w sprawie sprzedaży lokalu.

Uchwała nr XXIII/64/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 września 2004r. w sprawie sprzedaży lokalu. Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 13 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami...

Uchwała nr XXIII/63/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 września 2004r. w sprawie sprzedaży lokalu.

Uchwała nr XXIII/63/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 września 2004r. w sprawie sprzedaży lokalu. Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 13 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami...

Uchwała nr XXIII/62/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 września 2004r. w sprawie: w sprawie zmiany uchwały nr IX/49/03 o zabezpieczeniu przyznanych środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w formie weksla „in blanco”.

Uchwała nr XXIII/62/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 września 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/49/03 o zabezpieczeniu przyznanych środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w formie weksla „in blanco”. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142,...

Uchwała nr XXIII/67/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 września 2004r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/56/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego.

Uchwała nr XXIII/67/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 września 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/56/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001...

Uchwała nr XXIII/61/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 września 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004 rok

Uchwała nr XXIII/61/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 września 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.109 ,art.110 i art.124 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998...

Uchwała nr X/61/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r w sprawie współpracy z miastem Querfurt

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. Podjąć współpracę z niemieckim miastem Querfurt w szczególności w zakresie gospodarczym, turystycznym, współdziałania szkół, wymiany kulturalnej,...

Uchwała nr X/60/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r w sprawie odwołania komisji doraźnej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) oraz § 55 pkt 2 Statutu Miasta Giżycka, Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje : § 1. Rozwiązuje się Komisję Doraźną powołaną uchwałą nr V/9/03 z dnia 31 stycznia 2003r. w celu opracowania kierunków...