Uchwały Rady (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXI/51/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości

Uchwała nr XXI/51/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591z 2001r. z późn. zm. ) oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia...

Uchwała nr XXI/50/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości

Uchwała nr XXI/50/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591z 2001r. z późn. zm. ) oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia...

Uchwała nr XXI/49/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości

Uchwała nr XXI/49/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591z 2001r. z późn. zm. ) oraz w oparciu o art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2...

Uchwała nr XXI/48/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku

Uchwała nr XXI/48/04 Rady Miejskiej w Giżycka z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r, poz. 1591 z póź. zm.), art. 110 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r....

Uchwała nr XXI/47/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: zmiany uchwały o utworzeniu związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu

Uchwała nr XXI/47/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: zmiany uchwały o utworzeniu związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu. Na podstawie art. 64 ust. 2 oraz art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.)Rada Miejska...

Uchwała nr XXI/46/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy

Uchwała nr XXI/46/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz....

Uchwała nr XXI/45/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004 rok

Uchwała nr XXI/45/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.109 ,art.110 i art.124 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998...

Uchwała nr XX/44/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2004r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości

Uchwała nr XX/44/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2004r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) oraz w opraciu o art. 13 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r....

Uchwała nr XX/43/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2004r. w sprawie: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt

Uchwała nr XX/43/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2004r. w sprawie: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 1997r. Nr 111, poz. 724; Dz.U. 1998r. Nr 88, poz. 554; Nr 106, poz. 668; Dz.U. z 2000r. Nr 12, poz. 136;...

Uchwała nr XX/42/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2004r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki psów na terenie administracyjnym miasta Giżycka

Uchwała Nr XX/42/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2004r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki psów na terenie administracyjnym miasta Giżycka. Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późn....