Uchwały Rady (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XIX/34/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie realizacji inwestycji wspólnej dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich

Uchwała nr XIX/34/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. W sprawie realizacji inwestycji wspólnej dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z...

Uchwała nr XIX/33/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie współpracy z miastem Troki

Uchwała nr XIX/33/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie współpracy z miastem Troki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje : § 1. Podjąć współpracę...

Uchwała nr XIX/32/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia granic cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej w Gajewie k. Giżycka

Uchwała nr XIX/32/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia granic cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej w Gajewie k/Giżycka. Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. – o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm. ) Rada...

Uchwała nr XIX/31/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich

Uchwała nr XIX/31/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci sześcioletnich. Na podstawie art. 14 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 6 ...

Uchwała nr XIX/30/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr X/53/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r.

Uchwała nr XIX/30/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr X/ 53 / 03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27.06.2003 r. Na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i rozchodów , Rada Miejska w ...

Uchwała nr XIX/29/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok

Uchwała nr XIX/29/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.109 ,art.110 i art.124 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998...

Uchwała nr XIX/28/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia minimalnego poziomu zasobu mieszkaniowego gminy oraz określenia form jego wykorzystania

Uchwała nr XIX/28/04 Rady Miejskiej w Giżycku Z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie: ustalenia minimalnego poziomu zasobu mieszkaniowego gminy oraz określenia form jego wykorzystania. Na podstawie art.18 ust.1 i art. 7 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn....

Uchwała nr XIX/27/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia programu modernizacji komunalnych zasobów mieszkaniowych

Uchwała nr XIX/27/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie: ustalenia programu modernizacji komunalnych zasobów mieszkaniowych. Na podstawie art.18 ust.1 i art. 7 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 21. ust. 2...

Uchwała nr XIX/26/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu

Uchwałą nr XXX/23/09 z dnia 23 kwietnia 2009r. zmieniono uchwałę nr XIX/26/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. : § 1.1. otrzymuje brzmienie: Przeznacza się do sprzedaży samodzielne lokale mieszkalne w budynkach komunalnych. Uchwała nr XIX

Uchwała nr XIX/24/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/54/01 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2001r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania należności od najemców lokali będących własnością gminy miejskiej z tytułu zadłużenia

Uchwała nrXIX/24/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. o zmianie uchwały nr XXXVII/54/01 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania należności od najemców lokali będących własnością Gminy Miejskiej Giżycko z tytułu zadłużeń oraz udzielania ulg w spłacaniu...