Uchwały Rady (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXII/56/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie: wieloletniego programu inwestycyjnego

Uchwała nrXXII/56/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami Dz. U. z 2002 r.,Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz....

Uchwała nr XXII/59/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie: określenia zasad zbycia udziałów w „Administratorze” Spółka z o.o.

Uchwała nr XXII/59/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie: określenia zasad zbycia udziałów w „Administratorze” Spółka z o.o. w Giżycku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z 2002r. Nr 23, poz. 220,...

Uchwała nr XXII/57/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Giżycka na lata 2004-2010

Uchwała nr XXII/57/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie : przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Giżycka na lata 2004-2010 Na podst. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) Rada Miejska...

Uchwała nr XXII/60/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/46/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004r.

Uchwała nr XXII/60/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/46/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) oraz art. 48...

Stanowisko Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004r. dotyczące Ośrodka Telewizji Publicznej w Olsztynie

Stanowisko Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004 r. Na podstawie § 42 Statutu Miasta Giżycka, przyjętego uchwałą nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 52 poz. 734 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. W imieniu mieszkańców miasta...

Uchwała nr XXI/55/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: realizacji inwestycji wspólnej, polegającej na zagospodarowaniu nieczynnych nasypów kolejowych i terenów wokół jeziora Niegocin na ścieżki rowerowe

Uchwała nr XXI/55/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: realizacji inwestycji wspólnej, polegającej na zagospodarowaniu nieczynnych nasypów kolejowych i terenów wokół jeziora Niegocin na ścieżki rowerowe. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 74 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy...

Uchwała nr XXI/54/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: porozumienia z Powiatem Giżyckim na prowadzenie biblioteki publicznej

Uchwała nr XXI/54/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: porozumienia z Powiatem Giżyckim na prowadzenie biblioteki publicznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 , w związku z art. 8 ust. 2a, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591z 2001r. z późn. zm....

Uchwała nr XXI/53/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: przystąpienia do realizacji wspólnego z innymi gminami, projektu kompleksowej gospodarki odpadowej

Uchwała nr XXI/53/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: przystąpienia do realizacji wspólnego, z innymi gminami, projektu kompleksowej gospodarki odpadowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591z 2001r. z późn. zm....

Uchwała nr XXI/52/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Miasta

Uchwała nr XXI/52/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Miasta. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) i art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.Nr 142, poz. 1593 z 2001r. z późn. zm. )...