Uchwały Rady

Uchwała nr XXV/92/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała nr XXV/92/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 listopada 2004r.

w sprawie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.


Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz.747, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2004r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1808) Rada Miejska w Giżycku uchwala,
co następuje :

§1. Zatwierdza się taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Giżycka na okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący

Andrzej Kralkowski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2004 11:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 709
23 lutego 2005 11:06 (Administrator) - Dodano załącznik
23 lutego 2005 11:06 (Administrator) - Usunięto załącznik
23 lutego 2005 11:04 (Administrator) - Dodano załącznik