Uchwały Rady

Uchwała nr XXV/95/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi

Uchwała nr XXV/95/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 listopada 2004r.


w sprawie rozpatrzenia skargi.


Na podstawie § 68 ust. 3 Statutu Miasta Giżycka, przyjętego uchwała nr VI/22/03 rady Miejskiej w Giżycku, zm. uchwałą nr VIII/33/03 z dnia 25.04.2003r. Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Uznać się za właściwą do rozpatrzenia skargi Pańska Katarzyny i Tomasza Szymańskich na działalność Burmistrza Miasta Giżycka, która wpłynęła do biura Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 15 października 2004r.
2. Zleca się Komisji Rewizyjnej zbadanie zarzutów zawartych w skardze, dotyczących niewykonania przez Burmistrza Miasta uchwały nr XIV/111/03 z dnia 28 listopada 2003r. Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie dzierżawienia działki nr 734 o pow. 1433m2 z przeznaczeniem na budowę pawilonu handlowego.
3. Ustala się termin przedstawienia wniosków przez Komisję Rewizyjną do dnia
20 grudnia 2004r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Giżycku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Andrzej Kralkowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2004 11:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 784
03 grudnia 2004 11:43 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu