Uchwały Rady (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XX/41/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2004r. w sprawie: określenia zasad zbycia udziałów w "Administratorze" Spółka z o.o. w Giżycku

Uchwała nr XX/41/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2004r. w sprawie: określenia zasad zbycia udziałów w „Administratorze” Spółka z o.o. w Giżycku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) ...

Uchwała nr XX/40/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2004r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004 rok

Uchwała nr XX/40/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.109 ,art.110 i art.124 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku...

Uchwała nr XVIII/21/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 marca 2004r. w sprawie wyboru przedstawiciela do Stowarzyszenia"Euroregion Niemen"

Uchwała nr XVIII/21/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 marca 2004r. w sprawie wyboru przedstawiciela do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) oraz § 18 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia...

Informacja dotycząca uchwał Rady Miejskiej w Giżycku

Treść uchwał podjętych przez Radę Miejską w Giżycku znajdują się w rubryce Prawo lokalne (zakładka Uchwały, a następnie Wszystkie uchwały)

Uchwała nr XIX/39/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie wyboru ławników

Uchwała nr XIX/39/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie wyboru ławników. Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.Nr 98, 1070 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego w wyborach...

Deklaracja Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie wzniesienia tablicy upamiętniającej postać marszałka Józefa Piłsudskiego

DEKLARACJA Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) oraz § 42 ust. 1 Statutu Miasta Giżycka, Rada Miejska w Giżycku deklaruje wznieść tablice pamiątkową, upamiętniającą postać marszałka...

Uchwała nr XIX/38/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała nr XIX/38/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zamiany nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) oraz w oparciu o art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce...

Uchwała nr XIX/37/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd

Uchwała nr XIX/37/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) oraz w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce...

Uchwała nr XIX/36/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała nr XIX/36/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie nadania nazwy ulicy. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje : § 1. Nowopowstałej ulicy łączącej...

Uchwała nr XIX/35/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim

Uchwała nr XIX/35/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewoda Warmińsko – Mazurskim. Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku...