Uchwały Rady

Uchwała nr XV/102/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie: podniesienia kapitału zakładowego Wodociągi i Kanalizacja – Aglomeracja Giżycko sp. z o.o.

Uchwała  nr XV/102/11
Rady  Miejskiej  w  Giżycku
z dnia 17 listopada 2011 roku

w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Wodociągi i Kanalizacja – Aglomeracja Giżycko sp. z o.o.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku  uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Wodociągi i Kanalizacja - Aglomeracja Giżycko Sp. z o. o. z siedzibą w Bystrym, poprzez ustanowienie nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł i objęcie przez Gminę Miejską Giżycko 3467 nowych udziałów po 100,00 zł każdy, o łącznej wartości 346 700,00 zł

 

§ 2. Wyraża się zgodę na wniesienie do spółki wkładu pieniężnego w kwocie 346 700,00 zł na pokrycie kosztów objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

W roku 2011 – kwoty 900,00 zł

W roku 2012 – kwoty 172 900,00 zł

W roku 2013 – kwoty 172 900,00 zł

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.11.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2011 14:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1065
02 grudnia 2011 15:04 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
02 grudnia 2011 14:44 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.