Uchwały Rady

Uchwała nr XV/106/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie: uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr XV/106/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 17 listopada 2011 roku

 

w sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr. 96, poz. 873 z późn. zm.).

Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:

 

§ 1

Uchwala  się „Roczny Program Współpracy Miasta Giżycka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r.” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.11.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2011 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2180
02 grudnia 2011 15:03 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
02 grudnia 2011 14:51 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [uchwala_xv_106_2011_roczny_prorgram_ngo.doc] do dokumentu.
02 grudnia 2011 14:50 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.