Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozeznanie rynku - flagowanie miasta Giżycka (do 29.04.2015)

Giżycko, dnia 22.04.2015 roku WM.7021.9.1.JS Rozeznanie rynku W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt 8 w/w ustawy proszę o złożenie oferty...

„Dostawa oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku w lokalizacji Giżycko, Al. 1 Maja 14”

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie zadania:

„Zagospodarowanie terenu przy ul.: Kolejowej - Żeglarskiej”

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl

Opracowanie „Koncepcji promocji gospodarczej obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” w ramach projektu „Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich” /do 16 kwietnia 2015 r./

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO AL. 1 MAJA 14 11-500 GIŻYCKO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 TYS. EURO na opracowanie „Koncepcji prom

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU BIUROWO-HANDLOWEGO W BUDYNKU GŁÓWNYM PORTU ,,EKOMARINA" W GIŻYCKU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU BIUROWO - HANDLOWEGO W BUDYNKU GŁÓWNYM PORTU „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy...

OBWIESZCZENIE NR 16/2015 w sprawie dzierżawy stanowisk handlowych - Plac Targowy

OBWIESZCZENIE NR 16/2015 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony stanowisk handlowych położonych na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2. 1. Stanowisko handlowe nr 24 o powierzchni 9m2

Rozeznanie rynku - dostawa i montaż 30 sztuk stojaków rowerowych (do 3.04.2015)

Giżycko, dnia 27.03.2015 roku WM.7021.3.13.2015.JS Rozeznanie rynku W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt 8 w/w ustawy proszę o złożenie...