Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe - usługowe wykonanie audytu wewnętrznego w Gminie Miejskiej w Giżycku w roku 2015 - 2016 / termin do dnia 10 lipca 2015 r., do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe Burmistrz Miasta Giżycka (al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko) zaprasza do składania ofert na usługowe wykonanie audytu wewnętrznego w Gminie Miejskiej w Giżycku w roku 2015-2016 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie audytu wewnętrznego w latach 2015-2016 wed

Przetarg pismeny - bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych (do 29.06.2015 r.)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Zakres I:

Zagospodarowanie wzgórza przy ul. Św. Brunona

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl

Zapytanie ofertowe „Opracowanie spójnej koncepcji sieciowego i innowacyjnego produktu dla obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z programem wdrożenia, zarządzania i promocji” /do 30 czerwca 2015 /

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO AL. 1 MAJA 14 11-500 GIŻYCKO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 TYS. EURO na „Opracowanie spójnej koncepcji sieciowego i innowacyjnego produktu dla obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z programem wdrożenia, zarządzania i promocji” 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem...

Obwieszczenie Nr 26/2015 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plac Targowy/

OBWIESZCZENIE NR 26/2015 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony zabudowanych wiat - stanowisk handlowych nr 6, 7, 21, 22, 23 i 30. Stanowiska handlowe położone są na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 54

Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku /termin składania ofert do 30 czerwca 2015 r. do godz. 10.00/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku - Etap I Numer ogłoszenia: 142744 - 2015; data zamieszczenia: 12.06.2015

zaproszenie do złożenia oferty usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Giżycka (do 18.06.2015 r.)

Zaproszenie do złożenia oferty na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Giżycka 1. Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko woj. warmińsko-mazurskie tel. 087 73 24 111, faks 087 428 52 41 2. Opis przedmiotu zamówienia: Usuwanie wyrobów zawier

Zapytanie ofertowe na wykonanie dwóch paneli informacyjnych (do 17.06.2015 r.)

Giżycko, 10 czerwca 2015 r. Gmina Miejska Giżycko NIP – 845-19-51-457 al. 1 Maja

Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta Giżycka w okresie od 01.07.2015 do 30.06.2017

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta Giżycka w okresie od 01.07.2015 - 30.06.2017 Numer ogłoszenia: 134542 - 2015; data zam