Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Oświetlenie odcinka ulicy Jeziornej w Giżycku

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO AL. 1 MAJA 14, 11-500 GIŻYCKO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 TYS. EURO NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA:

Obwieszczenie Nr 54/2014 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plac Targowy/

OBWIESZCZENIE NR 54/2014 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony nieruchomości położonych na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2.

Przetarg pisemny - OŚwietlenie świąteczna miasta Giżycka 2014 - 2015 (do 19.11.2014)

WM.7021.9.2.2014.JS Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko www.gizycko.um.gov.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami kodeksu cywilnego

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztowej przebudowy drogi wewnętrznej Daszyńskiego - Smętka

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl

Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 701 KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZENIA ZABAWOWEGO NA PLAC ZABAW I. Postanowienia wstępne: 1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 701, 703 i 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kode

Obwieszczenie Nr 56/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Armii Krajowej, ul. 3 Maja/

OBWIESZCZENIE Nr 56/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sp